Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΙΟΔΙΑ"

Πως περνάμε μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι: 
α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. 
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.
 Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα. Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.
Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο; Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.
Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.
Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
 Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.
Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
 Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.
Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
 Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
 Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.
Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
 Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει: «Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
 Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.
Δίνουμε τα στοιχεία μας;
 Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.
Υπογράφουμε;
 Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.
Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.
Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.
Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.
Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ!

Άλλη μια "απάντηση" στον Νόμο Ρέππα για τα Διόδια δόθηκε από τους πολίτες της Βορειανατολικής Αττικής την Κυριακή 20 Φλεβάρη. Για τέσσερις ώρες πλήθος κόσμου άνοιξε τα διόδια Αφιδνών επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα.
Παρόντες ήσαν και ο αγωνιστής της Αριστεράς Μανώλης Γλέζος καθώς επίσης και ο Γιώργος Βαρεμένος.
Το Κίνημα δεν πτοείται από τις απειλές και συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά την δράση του.
Οι κατά Ρέππα και Πεταλωτή "τζαμπατζίδες" έχουν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από αυτούς που τρέχουν να νομοθετήσουν όσα οι εταιρίες τους ζητούν.
Απαιτούν ελεύθερους δρόμους, δηλώνοντας ότι αρκετά έχουν πληρώσει για αυτούς, μέσα από την φορολογία τους, τα τέλη κυκλοφορίας, την βενζίνη.
Συνεχίζουμε λοιπόν απτόητοι και καλούμε κάθε πολίτη να πυκνώσει τις τάξεις του Κινήματος "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΙΟΔΙΑ"
Φωτογραφικό ρεπορτάζ ακολουθεί:


Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
11/2/2011
Ο κ. Ρέππας άξιος αντικαταστάτης του κ. Σουφλιά (και οι δύο υπουργοί εργολάβων και κατ΄ ευφημισμό υπουργοί Δημοσίων έργων και Υποδομών) εκλεγμένος αντιπρόσωπος από τον ελληνικό λαό να εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, χθες ανακοίνωσε ότι:
  • Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας μετατρέπεται από κώδικα ασφάλειας της μετακίνησης των πολιτών σε μέσο καταστολής των πολιτών και «νομικό»όχημα είσπραξης παράνομων τελών διοδίων.
  • Η ελληνική τροχαία μετατρέπεται από φύλακα ασφάλειας σε εισπράκτορα ιδιωτικών εταιρειών.
  • Δημόσιες υπηρεσίες (Πολεοδομικά Γραφεία) απαξιώνονται υπέρ των εταιρειών διαχείρισης των δρόμων. Ο ανεξάρτητος μηχανικός (υπάλληλος των εταιριών), υπερισχύει των τετελεσμένων αποφάσεων των Πολεοδομικών γραφείων χαρίζοντας στις εταιρίες και στερώντας από τον ελληνικό λαό 22.500.000€ πρόστιμα που οφείλουν να πληρώσουν οι εταιρείες από πολεοδομικές παραβάσεις τους .
Ο κ. Ρέππας έχει την πρόθεση να μας κάνει να ξεχάσουμε ποιος είναι ο ρόλος των υπουργών, των εταιριών, της τροχαίας, της αστυνομίας, των νόμων, του ΚΟΚ, των θεσμών.
Κύριε Ρέππα το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, η κατάργηση των δημόσιων λειτουργών, η κατάλυση της δημοκρατίας και των θεσμών, που ταχθήκατε να κάνετε, ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΥΣ.
Όσοι Έλληνες βουλευτές ψηφίσουν τις κατάπτυστες τροπολογίες θα βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους.
Ο νόμος σας θα καταργηθεί στην πράξη από τους πολίτες από το πείσμα και τη μαζικότητα του κινήματός μας.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Στα κάγγελα και η AlphaBank για τα διόδια... απ' τη μεριά του Μπόμπολα εννοείται

Μιας φοβερή έμπνευσης κίνηση κάνουν οι της ALPHA BANK που μπαίνουν στη συζήτηση για τα διόδια προκειμένου να υπερασπιστούν τον πελάτη τους τον Μπόμπολα και τους λοιπούς.
Προσπαθούν να στρέψουν τους Έλληνες της επαρχίας εναντίον των Ελλήνων της Αθήνας κατηγορώντας τους τελευταίους ότι οι δρόμοι του Μπόμπολα στην Αθήνα βελτίωσαν την ποιότητα ζωής τους με λεφτά των φορολογουμένων της περιφέρειας!!!
Μα αν δεν κάνω λάθος κ. οικονομικοί αναλυτές της ALPHA, που ξαφνικά αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το κίνημα του "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", προφανώς φοβούμενοι μην πάρει η μπάλα τον πελάτη σας και σε επόμενη φάση και εσάς, κανένας δεν είπε ότι δεν πληρώνει διόδια στην Αττική οδό ή στην Εθνική οδό από τον Ωρωπό μέχρι τον Πειραιά με τις οποίες ασχολείστε σε όλη την ανακοίνωσή σας...
Οι άνθρωποι φωνάζουν και δεν πληρώνουν όταν πρέπει να πληρώσουν διόδια για δρόμους καρμανιόλες που ο πελάτης σας δεν έχει κάνει τίποτα αν και είναι υποχρεομένος και εισπράττει τα διόδια... σε δρόμους όπως Κόρινθο-Πάτρα ή σε διάφορα σημεία Αθήνας-Θεσσαλονίκης
Και ενώ γι αυτά δεν λέτε τίποτα στην ανακοίνωσή σας μας περνάτε και για μαλάκες όταν μας λέτε ότι το κίνημα "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", που μεγάλωσε τους τελευταίους 2-3 μήνες, φταίει για τις καθυστερήσεις δρόμων που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και να παραδίδονταν στην κυκλοφορία τώρα, ενώ δεν φταίνε τα λαμόγια που εισπράττουν διόδια εδώ και χρόνια χωρίς να κάνουν τίποτα!!!
Το απόλυτο ξεβράκωμα βέβαια είναι αυτό με την υπόδειξη στους υπουργούς να μην μπούνε καν σε κουβέντα μείωσης των διοδίων αλλά να τα δώσουν όλα προκειμένου να πείσουν τον κόσμο ότι το κόστος κατασκευής είναι τεράστιο, ενώ ο Μπόμπλας χάνει λεφτά λόγω μειωμένων διελεύσεων, εξαιτίας της κρίσης... εδώ κάθε σχόλιο περιττεύει....
Ρε ασταδιάολα και σεις και οι ανακοινώσεις σας:

Alpha Bank: "Στις κινητοποιήσεις για τη μη πληρωμή των διοδίων συμμετέχουν εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο από την κατασκευή των οδικών αξόνων"
Παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για το ζήτημα των κινητοποιήσεων για την μη πληρωμή διοδίων και γενικότερα του κινήματος "Δεν πληρώνω", με καταλογισμό ευθυνών σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών αλλά και πολιτικές δυνάμεις, έκανε σήμερα η Alpha Bank.
Οπως αναφέρουν αναλυτές της Alpha Bank στο τελευταίο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας, "οι κινητοποιήσεις που γίνονται για τη μη πληρωμή διοδίων έχουν συμβάλει ουσιαστικά στις σημαντικές καθυστερήσεις των μεγάλων αυτοκινητόδρομων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες που έχουν χρηματοδοτήσει τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους στη χώρα να ζητήσουν αναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με σημαντικά αυξημένο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο".
Στις κινητοποιήσεις για τη μη πληρωμή των διοδίων, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της Alpha Bank, συμμετέχουν κυρίως εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο από την κατασκευή των οδικών αξόνων με χρήματα του συνόλου του ελληνικού λαού. Συμμετέχουν, δηλαδή, οι κάτοικοι, που είδαν την αξία της περιουσίας τους να πολλαπλασιάζεται από την κατασκευή των οδικών αξόνων και των άλλων μέτρων υποδομής, καθώς και οι κάτοικοι που διευκολύνονται περισσότερο για την καθημερινή είσοδό τους στην Αθήνα, αφού, χωρίς τους άξονες αυτούς, θα χρειάζονταν να σπαταλούν χρόνο, μεγάλη ταλαιπωρία και χρήματα για βενζίνη πολύ υψηλότερα από τα σημερινά διόδια.
"Μάλιστα, από τους πολιτικούς που εκλέγονται στην περιφέρεια της Αθήνας υποστηρίχθηκε η άποψη ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διόδια εντός της Αττικής. Έτσι, ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνέβαλαν στη δημιουργία μεγάλων και εξαιρετικά πολύτιμων έργων υποδομής, κυρίως στην Αττική (κανείς δεν θέλει να σκεφτεί σήμερα πως θα ήταν η Αθήνα χωρίς την Αττική οδό ή χωρίς τη σημαντικά αναβαθμισμένη εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, ιδιαίτερα στο τμήμα της από τον Ωρωπό έως τον Πειραιά), έρχονται σήμερα οι ευνοημένοι από αυτή την εξέλιξη να ζητήσουν την επίρριψη του κόστους για τη μεγάλη διευκόλυνσή τους στους άλλους, στους εκτός της Αττικής. Το πρόβλημα δε, διογκώνεται ακόμη περισσότερο όταν τίθεται σε συζήτηση από αρμόδιους υπουργούς θέμα σημαντικών μειώσεων στα διόδια. Αντί το Υπουργείο να δώσει στοιχεία για το πραγματικό κόστος των έργων και για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την ανάκτηση αυτού του κόστους με τα σημερινά διόδια και τη μειωμένη διέλευση λόγω της κρίσης, φαίνεται να υιοθετεί την άποψη ότι αυτό το κόστος θα το πληρώσουν, όχι αυτοί που πρωτίστως ωφελούνται από τα έργα, αλλά οι άλλοι", αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο, της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας, με επικεφαλής τον κ.Μ.Μασουράκη.
Όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλη ύφεση ύστερα από μια εξαιρετικά οδυνηρή δημοσιονομική εκτροπή και κινδυνεύει να υποχρεωθεί σε μια χρεοκοπία που θα έχει δραματικά αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και στην ευημερία των πολιτών της χώρας, σημειώνεται στο ίδιο οικονομικό δελτίο.
"Είναι χαρακτηριστικό ότι τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις τού ``Δεν πληρώνω`` τις υιοθέτησαν πρόθυμα και κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στη σημαντική πτώση του ελληνικού τουρισμού, ιδιαίτερα στην Αττική, με τις καταστροφικές κινητοποιήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2010", υποστηρίζουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α – Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

Ο Δήμος Ωρωπού και όλοι οι φορείς της περιοχής
Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Μ Α Σ Τ Ε     Ε Ν Τ Ο Ν Α
για την ενέργεια του Υπουργού Υποδομών και Δημοσίων Έργων κ. Ρέππα, να καταθέσει τροπολογία για την μετατροπή της άρνησης πληρωμής διοδίων σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να μετατρέψει την Τροχαία σε εισπράκτορα των ιδιωτικών εταιρειών, αντί να δώσει λύσεις για προβλήματα που δημιουργεί η παράνομη λειτουργία των 8 σταθμών διοδίων στην περιοχή μας.
Ø ΚΑΛΟΥΜΕ τους βουλευτές ΟΛΩΝ των κομμάτων να μην ψηφίσουν την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αυτή Τροπολογία.
Ø ΚΑΛΟΥΜΕ σε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ όλους τους κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής μας στα ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ την ΚΥΡΙΑΚΗ 13/2/2011 και ώρα 11π.μ.
  • ΟΧΙ στην ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ του τόπου μας
  • ΟΧΙ στην ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
  • ΟΧΙ στον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ και ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΑΡΑΣΜΟ
  • ΟΧΙ στο ΧΑΡΑΤΣΙ για δρόμους που έχουμε ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ
- ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ
- ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ–ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΙΔΝΕΣ 2000

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ: ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ κ. ΧΥΤΗΡΗ....Ο κ. Χυτήρης μιλώντας στο ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ 99,5, δήλωσε πως «όταν ο κ. Τσίπρας χθες πάει στα διόδια και είναι επομένως πολιτικός αρχηγός και επικεφαλής εκεί με την παρουσία του, δείχνει ακριβώς ότι καλύπτει αυτό το πράγμα».
Επιτέλους ας τους ενημερώσει κάποιος για το τι συμβαίνει στην Ελληνική κοινωνία. Γιατί κλεισμένοι, καθώς είναι, στα γραφεία τους, κάνουν δηλώσεις που, αν μη τι άλλο, τους εκθέτουν.
Κύριε Χυτήρη δηλώνω ότι δεν ανήκω στον Συνασπισμό, ή κάποια άλλη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, δεν μου είναι καθόλου συμπαθής.
Συμμετέχω όμως στο Κίνημα Ενάντια στα Διόδια, συνειδητά, ως ενεργός πολίτης, επειδή θεωρώ ότι αυτήν την στάση υπαγορεύει η συνείδησή μου.
Δεν με καθοδηγεί κανένας Τσίπρας και κανένας ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα θεωρώ ως πολιτική εκμετάλλευση τις παρεμβάσεις οποιουδήποτε πολιτικού στο αυθόρμητο λαϊκό κίνημα ενάντια στα διόδια.
Μην νομίζετε λοιπόν ότι «καθαρίζετε» με το Κίνημά μας, με το να το «χρεώνετε» σε οποιονδήποτε πολιτικό, ή οποιοδήποτε Κόμμα.
Αν μπορούσατε να βρεθείτε σε μια από τις συγκεντρώσεις μας θα βλέπατε ότι πρωτοπόροι είναι αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι, ηλικιωμένοι, νέες, νέοι, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, ακροαριστεροί. Όλο το φάσμα της Ελληνικής κοινωνίας εκπροσωπείται.
Αν μπορούσατε να ακούσετε τις συζητήσεις θα διαπιστώνατε ότι δεν κυριαρχούν κομματικές συζητήσεις, αλλά συζητήσεις που αφορούν την μίζερη καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες και την αγανάκτηση που νοιώθουν για το χάρισμα της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι η δρόμοι μας, σε ιδιώτες επιχειρηματίες.
Αν τολμούσατε να βρεθείτε κοντά τους θα καταλαβαίνατε ότι όλα αυτά που λέτε απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Είστε πολιτικός και θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι ένα κίνημα δεν αντιμετωπίζεται με συκοφαντία και απειλές. Αυτά το δυναμώνουν. Μόνο θεραπεύοντας τα αίτια που το προκαλούν παύει να υπάρχει.
Όσο λοιπόν υπάρχουν διόδια κι όσο τα επιχειρηματικά συμφέροντα εκμεταλλεύονται – με τις ευλογίες του πολιτικού συστήματος - τους δρόμους μας, τόσο θα δυναμώνει το Κίνημα Ενάντια στα Διόδια.
Κι όσο οι απειλές σας αυξάνονται τόσο δυνατότερο κι αποφασιστικό θα γίνεται.
Όσο πιο γρήγορα αντιληφθείτε ότι η Κυβέρνηση είναι τελείως ξεκομμένη από την κοινωνία και πλέον δεν αντιλαμβάνεται καν τις ανάγκες της, τόσο το καλύτερο γι΄αυτήν.
Αφήστε λοιπόν εσείς και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης την συκοφαντία στην άκρη και λύστε το πρόβλημα.
Μέχρι να το κάνετε αυτό εμείς θα είμαστε στον δρόμο και θα αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι τα λαϊκά συμφέροντα.
Επωνύμως
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΤην 4 Γενάρη 2011 έστειλα με email στην εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που εκμεταλεύεται την Εθνική οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Σκάρφεια την παρακάτω επιστολή, απαιτώντα την ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση συγκεκριμένων κόμβων, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς

ΠΡΟΣ
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σωρού 13 ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25
Κύριοι
Κινούμαι  κατά την μετάβαση και την αποχώρηση στην δουλειά μου στην διαδρομή Βαρνάβας – Αγ. Στέφανος καθημερινά.
Έχω διαπιστώσει την τρομερή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ σε δύο  σημεία της διαδρομής αυτής, λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος. Το πρώτο βρίσκεται στην «διασταύρωση Πολυδενδρίου» (φανάρια) και το δεύτερο στην «διασταύρωση Κρυονερίου» (φανάρια) του παράλληληλου οδικού δικτύου.
Επειδή μέλος της οικογένειάς μου συχνά μεταβαίνει στην Αυλώνα, κάνοντας χρήση του παράλληλου οδικού δικτύου, έχει διαπιστώσει ότι το ίδιο συβαίνει 50 μέτρα πριν την «διαστάυρωση Ωρωπού».
Έχω παράλληλα διαπιστώσει την τοποθέτηση από την εταιρία σας, πινακίδων με την ένδειξη «όρια έργου παραχώρησης», στα πλαίσια της απαράδεκτης σύμβασής σας με το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που σημαίνει ότι ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ για την κατάσταση του οδοστρώματος στα σημεία αυτά.
Είμαι κάθετα αντίθετος με την παραχώρηση και την εκμετάλευση των δρόμων ΜΑΣ από την εταιρία σας και θεωρώ ότι οι δρόμοι ανήκουν στον Ελληνικό λαό. Όμως μέχρι  να επιστρέψουν οι δρόμοι στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, στους Έλληνες πολίτες, είστε υπεύθυνοι για την συντήρησή τους.
Είναι προφανές ότι οι δρόμοι ΜΑΣ δεν σας παραχωρήθηκαν απλά και μόνο για να εισπράτετε χρήματα, αλλά για να τους ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ.
Απαιτώ λοιπόν την ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ στα τρία προαναφερόμενα σημεία, με τα χρήματα που, παράνομα κατά την άποψή μου, εισπράτετε από τα διόδια. Σε αντίθετη περίπτωση ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΩ ΥΠΕΥΘΎΝΟΥΣ για όποιο ατύχημα ενδεχόμενα προκύψει, στα σημεία αυτά, σε εμένα, τα μέλη της οικογένειάς μου και τους συμπολίτες μου, κατοίκους της Βορειανατολικής Αττικής και για όποιες συνέπειες έχει αυτό (σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές κ.λ.π.).
Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εγγράφως το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των προαναφερομένων έργων.

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η εταιρία μου απάντησε με email την 2 Φλεβάρη 2011 με το παρακάτω κείμενο

Αγαπητέ κ. Κόλλια,

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε να μας εκφράσετε εγγράφως τις υποδείξεις σας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου, έχει ήδη σχεδιαστεί και προγραμματίζεται η ανακατασκευή όλων των ανισόπεδων κόμβων (οδόστρωμα, στηθαία, σήμανση κ.α.).
Στα πλαίσια αυτά, το τμήμα του παράδρομου που εμπίπτει στα όρια του έργου (περίπου 100 μέτρα περιμετρικά των ανισόπεδων κόμβων), επίσης θα ανακατασκευαστεί πλήρως.
Επισημαίνουμε όμως ότι το λοιπό παράπλευρο οδικό δίκτυο, βρίσκεται εκτός των ορίων της Νέας Οδού και συνεπώς οποιεσδήποτε κατασκευαστικές ή άλλες εργασίες εκεί, δεν αποτελούν αρμοδιότητα της εταιρείας μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειασθείτε.

Με εκτίμηση
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Νέα Οδός Α.Ε.

Επανήλθα την 8/2/2011 με την ακόλουθη επιστολή

ΠΡΟΣ
ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Σωρού 13 ΜΑΡΟΥΣΙ
151 25
Κύριοι
Έλαβα την  απάντηση από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας σας. Σας δηλώνω εξ αρχής ότι δεν είμαι πελάτης σας, αφού αρνούμαι την καταβολή διοδίων και δεν ζητώ καμία εξυπηρέτηση, αλλά απαιτώ  την τήρηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων.
Προφανώς δεν έχετε καταννοήσει το νόημα της επιστολής μου.
Δεν έκανα απλά «υποδείξεις» προς την εταιρία σας, αλλά ΣΑΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ για όποιο ατύχημα συμβεί στα συγκεκριμένα σημεία που ανέφερα στην επιστολή μου.
ΑΠΑΙΤΗΣΑ την ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος στα σημεία αυτά, στα πλαίσια των όρων της σύμβασης που έχετε συνάψει με το Ελληνικό δημόσιο.
Κι αυτά τα έργα έπρεπε να τα είχατε κάνει από την πρώτη στιγμή που αρχίσατε να εισπράτετε τα χρήματα των διερχομένων από τους δρόμους μας  συμπολιτών μου,  τους οποίους ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΣΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ.
Μου είναι παντελώς αδιάφορο, λοιπόν, τι ΘΑ κάνετε στο…μέλλον και εξακολουθώ να απαιτώ την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Ξέρετε αν εγώ ΣΚΟΤΩΘΩ σε κάποιο από αυτά τα σημεία, δεν θα παρηγορεί ούτε στο ελάχιστο την οικογένειά μου, το γεγονός ότι εσείς, οι κύριοι υπεύθυνοι,  στο…μέλλον θα βελτιώσετε τον δρόμο.
Από ότι φαίνεται θα με υποχρεώσετε στην καταβολή ενός όχι ασήμαντου ποσού (για την παρούσα οικονομική συγκυρία) προκειμένου να σας αποστείλω ΕΞΩΔΙΚΟ και –στην συνέχεια- να σας υποβάλλω ΜΗΝΥΣΗ, για μη τήρηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων και την έκθεση σε κίνδυνο πολιτών.

ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παράλληλα έστειλα στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ την εξής διαμαρτυρία (μπορείτε να την δείτε και να την κατεβάσετε σε pdf εδώ):Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

6 ΦΛΕΒΑΡΗ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ


  • ρεπορτάζ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε το άνοιγμα των διοδίων την Κυριακή 6 Φλεβάρη 2011, με πρωτοβουλία του Πανελλαδικού Συντονιστικού.
Σε όλη την Ελλάδα πλήθος πολιτών κατέλαβαν τους σταθμούς διοδίων και για δύο ώρες επέτρεπαν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, οι οδηγοί των οποίων ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό.
Στα Διόδια των Αφιδνών η συγκέντρωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ενωτικά οι διάφορες συλλογικότητες που απαρτίζουν το Κίνημα "Δεν πληρώνω Διόδια", μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια. Στον χώρο υπήρχε στέκι για την συγκέντρωση υπογραφών στήριξης στους διωκόμενους συναγωνιστές. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 500 υπογραφές.
Σημαντικό χαρακτηριστικό, όπως σε όλες τις συγκεντρώσεις, είναι η συνεχή διεύρυνση του Κινήματος και μάλιστα με πολίτες διαφορετικών αντιλήψεων.
Στα πηγαδάκια οι συζητήσεις περιστρέφονταν στην δυναμική του Κινήματος και στα όσα υβριστικά για το Κίνημα είπε ο Υπουργός Μεταφορών Ρέππας. Όπως  μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ένας ηλικιωμένος διαδηλωτής "όσο μας βρίζουν, τόσο μας πεισματώνουν".ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 3ης Φλεβάρη 2011

Η 6η Φλεβάρη είναι μόνο η αρχή!
Με περισσό θράσος, ο υπουργός των εργολάβων, Ρέππας, αποκάλεσε «τζαμπατζήδες, αντικοινωνικούς και υπονομευτές» τους υποστηρικτές του κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.

Ο υπουργός της κυβέρνησης που έβαλε τη χώρα στο γύψο του μνημονίου τολμάει να συκοφαντεί τους πολίτες που αντιστέκονται στο ξεπούλημα του τόπου!

Εμείς του απαντάμε ότι αντικοινωνική είναι η κυβέρνηση του, τζαμπατζήδες είναι οι φίλοι του οι εργολάβοι και υπονομευτές είναι η πολιτική παρέα του, που βάλθηκε να διαλύσει τη χώρα και κάθε έννοια δικαιώματος.

Οι απειλές για ποινικοποίηση του αγώνα μας και οι μηνύσεις κατά αγωνιστών (οι οποίες δεν έχουν σχέση με την άρνηση πληρωμής διοδίων) καταδεικνύουν το φόβο της κυβέρνησης και το ζήλο της να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εργολάβων κόντρα στο δημόσιο συμφέρον.

Κλιμακώνουμε με μαζικές κινητοποιήσεις. Την Κυριακή 6/2 ανοίγουμε τα διόδια σε όλη τη χώρα.

Τα ραντεβού μας για την κινητοποίηση της Κυριακής 6/2/11 είναι :
Στις Εθνικές Οδούς:
Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ώρα 3μμ, τηλ. 6974479243 (ραντεβού για λεωφορείο από Θεσσαλονίκη 2:15μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου)
Πολύμυλος (Εγνατία Οδός), ώρα 4μμ, τηλ. 6945842572, 6977727541
Λεπτοκαρυά Πιερίας, ώρα 3μμ, τηλ. 6973380700
Μακρυχώρι Λάρισας, ώρα 3μμ, τηλ. 6976864058
Μοσχοχώρι Μαγνησίας, ώρα 3μμ, τηλ. 6973477772
Πελασγία Φθιώτιδας, ώρα 3μμ, τηλ. 6979115156
Θήβα, ώρα 3μμ
Αφίδνες, ώρα 3μμ, τηλ. 6944298970
Ισθμός (προς Αθήνα), ώρα 3μμ
Ζευγολατιό Κορινθίας, ώρα 3μμ, τηλ. 6977137090
Σπαθοβούνι, ώρα 3μμ, τηλ. 6936730668
Νεστάνη, ώρα 3μμ, τηλ. 6937052880
Ασέα, ώρα 3μμ, τηλ. 6974073849
Γέφυρα Ρίου, ώρα 12:00, τηλ. 6973426334
Στην Αττική Οδό:
Ελευσίνα, ώρα 3μμ, τηλ. 6981878718 (ραντεβού για λεωφορείο από πλ. Κουμπάκη – πρώην Σπάθα – Νίκαια, στις 2μμ)
ΜBιτική F�φωση, ώρα 3μμ, τηλ. 6973828286 (ραντεβού για λεωφορείο 2:15μμ από πλ. Καραϊσκάκη, ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο)
Φυλής, ώρα 3μμ, τηλ. 6974801859
Δημοκρατίας, ώρα 3μμ, τηλ. 6972738059
Κηφισίας, ώρα 3μμ, τηλ. 6939007615
Κατεχάκη , ώρα 3μμ, τηλ. 6948524173
Κύμης, ώρα 3μμ, τηλ. 6977226683
Μαρκόπουλο, ώρα 3μμ


Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ; ΑΙΔΩΣ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Η ΕΙΔΗΣΗ
Αυστηρή προειδοποίηση προς όσους δεν πληρώνουν εισιτήρια ή διόδια έστειλε από τη Βουλή ο Δημήτρης Ρέππας διαμηνύοντας ότι αν συνεχιστεί η στάση αυτή θα αυξηθούν και άλλο τα κόμιστρα. «Οι τζαμπατζήδες υπονομεύουν και στρέφονται εναντίον των εργαζομένων στις εταιρίες συγκοινωνιών, συνιστά δολιοφθορά η στάση ενός τζαμπατζή» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι από αυτή τη στάση είτε θα αυξηθούν τα ελλείμματα και θα πρέπει να τα πληρώνουν όλοι οι Έλληνες ή θα αυξηθεί και άλλο το κόμιστρο. Ο Δημήτρης Ρέππας χαρακτήρισε επίσης αντικοινωνική συμπεριφορά το να μην πληρώνει κάποιος το εισιτήριο ή τα διόδια και προανήγγειλε ότι σύντομα η κυβέρνηση θα πάρει πρωτοβουλίες για αυτό το ζήτημα. «Όταν κάποιος έχει τέτοια συμπεριφορά είναι σαν να λέει, δεν πληρώνω εγώ ώστε για μένα να πληρώσει κάθε άλλος Έλληνας» κατέληξε ο Υπουργός.


Η ΑΛΛΗ ΕΙΔΗΣΗ
Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, σχολιάζοντας το κίνημα «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», εκτίμησε ότι παραπέμπει σε Ντάριο Φο και «σε αριστερές υποτίθεται κινήσεις της δεκαετίας του 1970» που «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».
Υποστήριξε ότι «είναι διαφορετικό το "δεν πληρώνω, δεν πληρώνω", από το να είμαι συνειδητά κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση τζαμπατζής», κάτι που πληρώνει σε πολλαπλάσια ο ελληνικός λαός».
Πρόσθεσε ότι αυτό το κίνημα των «τζαμπατζήδων» επ’ ουδενί θα πρέπει να το συγχωρήσουμε και «δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με κινήσεις του "δεν πληρώνω" που συνειδητά πλέον επιβαρύνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό και τείνουν στην αύξηση του ίδιου του εισιτηρίου».

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θα μου έκανε εντύπωση εάν οι δύο συγκεκριμένοι κύριοι, αλλά και πολλοί άλλοι όμοιοί τους, θα μπορούσαν να κατανοήσουν τις σημαίνει το Κίνημα "Δεν Πληρώνω".
Ξεκομμένοι όπως είναι από την κοινωνία, αδυνατούν να αντιληφθούν τις κοινωνικές διεργασίες που οδηγούν στην πολιτική στάση "Δεν Πληρώνω". Απλά βλέπουν το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών και αναφέρονται σ΄ αυτό έτσι όπως το αντιλαμβάνονται, δηλαδή "τζαμπατζήδες". Τους συμβαίνει δηλαδή αυτό ακριβώς που είπε ο κ. Πεταλωτής "δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα".
Η σύνδεση, όμως, που επιχειρούν του εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών με τα διόδια, αν μη τι άλλο είναι προβοκατόρικη.
Γιατί τα διόδια (και με δική τους ευθύνη) έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες και η μη πληρωμή διοδίων, στην ουσία, είναι μια αστική διαφορά, στην οποία δεν (πρέπει να) εμπλέκεται η Πολιτεία. Αυτή ότι κακό ήταν να κάνει το έκανε, με την παραχώρηση των δρόμων μας σε ιδιώτες. Τώρα μετατρέπεται και σε προστάτη των εργολάβων;
Πληροφορώ τους δύο προαναφερόμενους κυρίους ότι δεν είμαστε καθόλου "τζαμπατζήδες". Η στάση μας και η δράση μας είναι καθαρά πολιτική. Αμφισβητούμε στην πράξη την παράνομη παραχώρηση των δρόμων που φτιάχτηκαν με τα χρήματα του Ελληνικού λαού σε επιχειρηματικά συμφέροντα, με το πρόσχημα της "συντήρησης των υπαρχόντων και κατασκευής νέων δρόμων". Όμως είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι νέοι δρόμοι κατασκευάζονται με τα χρήματα όσων πληρώνουν διόδια. Συγνώμη αλλά έτσι, χωρίς κεφάλαιο κι εγώ μπορούσα να πάρω το έργο!
Αλλά το ζήτημα είναι γενικότερο.
Κατ΄ αρχήν δεν άκουσα τους αξιότιμους αυτούς Υπουργούς να αποκαλούν "τζαμπατζήδες" όλους αυτούς που χρόνια τώρα κάνουν επιχειρήσεις με τα δικά μας χρήματα είτε επιδοτούμενοι από το Κράτος, είτε μη αποδίδοντας φόρους και ΦΠΑ. Όλους αυτούς που απολαμβάνουν ασυλία, ενώ λυμαίνονται τα κρατικά ταμεία.
Μετά πως τολμούν να μιλούν για "τζαμπατζήδες" αυτοί οι οποίοι αποτελούν την προσωποποίηση του "τζάμπα";
"Τζάμπα" αυτοκίνητα.
"Τζάμπα" καράβια.
"Τζάμπα" αεροπλάνα.
"Τζάμπα" γεύματα.
"Τζάμπα" ξενοδοχεία.
"Τζάμπα" θέατρα. 
"Τζάμπα" τα πάντα.
Και φυσικά "τζάμπα" έπαιρναν τόσα χρόνια και τους μισθούς τους, αφού το μόνο που κατάφερε το πολιτικό προσωπικό, του οποίου είναι μέλη, ήταν να οδηγήσουν -διαχρονικά- την χώρα στην σημερινή κατάσταση.
 Λίγη αιδώ λοιπόν κύριοι.
"Τζάμπα μάγκες" είσαστε.
Μη προκαλείτε κιόλας!

ΕΠΩΝΥΜΩΣ
Γιώργος Κόλλιας
πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Βαρνάβα

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ κ. ΛΥΡΙΤΖΗ & κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατε μου Μπάμπη,

Παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες την αγωνία σας να αποδείξετε πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, θα είναι υπεύθυνο για τη μη ολοκλήρωση των έργων στις εθνικές οδούς λόγω μεγάλων απωλειών εσόδων.

Ειλικρινά συμμερίζομαι την αγωνία σας να αποδείξετε τα αναπόδεικτα. Θα μου επιτρέψετε να σας βοηθήσω.

Θέλω να σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο μέρος των δρόμων ήταν ήδη κατασκευασμένο. Το κόστος κατασκευής της Ιόνιας Οδού, που ανέλαβε η Νέα Οδός Α.Ε. να διεκπεραιώσει, ήταν 800.000.000 ευρώ και η συντήρηση της υπάρχουσας ΠΑΘΕ (τμήμα της Νέα Οδός Α.Ε.) 200.000.000 ευρώ (συντήρηση-ανακατασκευές).
Τα έργα της Ιόνιας Οδού έχουν ολοκληρωθεί κατά το 25%, άρα το κόστος που δαπανήθηκε είναι 200.000.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι έχουν δαπανηθεί τα 150 από τα 200.000.000 ευρώ για τη συντήρηση και τις ανακατασκευές.
Έχουν δοθεί στην εταιρεία, από το Δημόσιο 150.000.000 ευρώ.
Η είσπραξη των διοδίων υπολογίζεται 200.000.000 ευρώ.
Άρα μην κουράζεστε. Δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης.
Υπάρχει το γνωστό: της ρεμούλας!

Θυμίζω επίσης ότι στις συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών δρόμων υπάρχουν ρήτρες και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Γιατί αγωνιάτε συνεχώς να προβάλλετε μονάχα τις υποχρεώσεις του κράτους προς τις εταιρίες και όχι εκείνες των εταιριών προς το κράτος;
Το κράτος έχει χρηματοδοτήσει με 150.000.000 ευρώ, τα οποία συμβατικά  θα πρέπει να επιστραφούν, λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων.
Επιπλέον θα πρέπει να καταβληθούν στο Δημόσιο ρήτρες για την καθυστέρηση στην  ολοκλήρωση των έργων ίσες προς 40.000.000 ευρώ.
Εσύ γλυκέ μου Μπάμπη, που αγωνιάς ιδιαίτερα για την λύση των οικονομικών μας προβλημάτων, πως σου διέφυγε το συγκεκριμένο έσοδο, που το κράτος αρνείται να εισπράξει;

Ακόμα κι αν είχε τηρηθεί η σύμβαση, την οποία έχουμε προσβάλει νομικά με σκοπό να την καταργήσουμε, το τέλος διοδίων θα έπρεπε να είναι στα μετωπικά διόδια των Αφιδνών 1.60 και όχι 2.05 ευρώ!
Όπως καλά ξέρεις υπήρξε μεγάλη αγωνία αν θα εισπραχθούν τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους. Χρειάστηκε να θεωρηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες φοροφυγάδες και να εξαναγκαστούν με περαίωση ενώ θα μπορούσαν να εισπραχθούν πολύ απλά 190.000.000 ευρώ από τις ρήτρες τις σύμβασης για ασυνέπεια στις υποχρεώσεις της.
Ο κύριος Λαμπρόπουλος, πρώην υπάλληλος της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (πρώην Γεν. Διευθυντής της Νέα Οδός Α.Ε.)  και νυν Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και η κυρία Καλτσά, πρώην μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και νυν Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών (οι λύκοι που φυλάνε τα πρόβατα), θα μπορέσουν να σας το επιβεβαιώσουν αν ασκήσετε σοβαρά τα καθήκοντα δημοσιογραφίας σας.

Γλυκύτατε  μου Μπάμπη, δεν φταίει το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ που δεν γίνονται τα έργα. Κοίτα λίγο πιο προσεκτικά. Το κράτος δεν έχει λεφτά να απαλλοτριώσει τα κομμάτια, που έχει αναλάβει για να προχωρήσουν και θέλουν, για να καλύψουν τις πομπές τους, να τα ρίξουν πάλι, που αλλού; Στους πολίτες! Αυτούς τους ίδιους ακριβώς, που τα φάγανε μαζί.
Δεν φταίει το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ που το κράτος υπέγραψε ότι η ΔΕΗ θα υπογείωνε τις γραμμές της για να γίνει η Ιόνια Οδός, ξεχνώντας ότι τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού την είχε το ίδιο κάνει Α.Ε. και ως εκ τούτου, πολύ σωστά, δεν μπορούσε να αναλάβει τέτοιο κόστος προς χάριν των ιδιωτικών συμφερόντων της Νέα Οδός Α.Ε.

Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, μη μας φοβίζετε ότι ο ελληνικός λαός θα μείνει χωρίς δρόμους, λόγω του κινήματος των πολιτών που δεν πληρώνουν διόδια.
Δεν χρέωναν οι πολίτες τις 4πλάσιες τιμές από όλη την Ευρώπη στην κατασκευή των δρόμων επί μία και πλέον εικοσαετία.
Η χρήση των δρόμων, σας θυμίζω, πληρώνεται με τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη καυσίμων!
Ο συμπαθέστατος κύριος Νασούλης, της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., δήλωσε σε ραδιόφωνο ότι η κύρια χρηματοδότηση των έργων είναι η είσπραξη των διοδίων!!!!!
Άθελά του δηλαδή, παραδέχτηκε ότι η εταιρία του, με μηδενικό κίνδυνο επένδυσης, ζητάει από τον χρήστη του δρόμου να χρηματοδοτήσει το έργο του και αυτός μετά να συνεχίσει να εισπράττει καθαρό έσοδο για τα επόμενα 30 περίπου χρόνια, χωρίς κανένα ρίσκο.
Ο χρήστης δηλαδή είναι συνέταιρος χωρίς όμως να έχει καμία αξίωση στα κέρδη, ούτε μετέπειτα όφελος με μείωση του τέλους των διοδίων.
Αντίθετα ο κύριος αυτός είπε (μας κάνει χάρη δηλαδή), πως μετά την αποπεράτωση των έργων, θα υπάρχει μόνο τιμαριθμική αύξηση των τελών!
Όπως ακριβώς και οι μισθοί των εργαζομένων ακολουθούν την τιμαριθμική αύξηση. Ασφαλώς κάνω χιούμορ...
Ο κύριος Μαγκριώτης, ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες απαιτούν το αντίτιμο των διελεύσεων των πολιτών, που δεν πληρώνουν!
Δεν ήξερα ότι οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να απαιτήσει από το Δημόσιο οφειλές πελατών του!
Μήπως ξέρετε που ακριβώς θα πρέπει να στείλω το λογαριασμό για τις καινούριες μου γόβες;

Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, λέτε πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε την άδεια να μας φωτογραφίζουν, ούτως ώστε να μας στέλνουν διαταγές πληρωμής, για να μπορέσουν οι εταιρείες να καλύψουν τα τεράστια διαφυγόντα κέρδη.
Κοιτάξτε καλύτερα τα χαρτιά σας: Δεν είναι “Άδεια”! Είναι “Γνωμάτευση” (απάντηση) σε ερώτηση του Υπουργείου.
Μην ξεχνάτε ότι ποτέ δεν αρνηθήκαμε να δώσουμε τα νούμερα των αυτοκινήτων μας και ειλικρινά σας λέμε, ότι μας αρέσουν οι φωτογραφίες. Έχουμε όλοι φωτογένεια.

Έχετε έστω και μία στιγμή σκεφτεί πως αν μας στείλουν να πληρώσουμε 2.05 ευρώ για 5χλμ. που συνήθως διανύουμε, πόσο διαβρωμένο δικαστή θα πρέπει να βρουν για να τους δικαιώσει;
Τι θα κάνουν οι καλοί σας φίλοι οι εργολάβοι τότε;
Θα καταρρεύσουν συλλογικά!
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, ειλικρινά πιστεύετε να το τολμήσουν;
Ή θα κάνουν τους βλάκες και θα συνεχίσουν να τα παίρνουν από φοβισμένους περαστικούς και βέβαια, αν εσείς με αυτά που λέτε φοβίσετε κάποιους ακόμα, καλύτερο γι αυτούς. Θα εισπράττουν περισσότερα.

Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, καλέ μου Μπάμπη, πιστεύω ότι η βασιλεία της βλακείας τελειώνει και έρχεται η βασιλεία της αγανάκτησης γι αυτό θα πρέπει να προσαρμόσετε τη δουλειά σας απευθυνόμενοι όχι σε βλάκες αλλά σε αγανακτισμένους  πολίτες.
Κάθε σπρώξιμο της μπάρας είναι ένα σπρώξιμο της γενικής αδικίας και καθολικής αηδίας που βιώνουμε καθημερινά.
Σ΄ αυτή τη χώρα μάθαμε εδώ και αιώνες να λέμε ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ σε χειρότερες συνθήκες.

Αγαπητοί  μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη,  όλοι ξέρουμε ότι πάνω στον πανικό τους οι εταιρείες και οι υπηρέτες τους των υπουργείων, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ και προσπαθούν απεγνωσμένα, εδώ και καιρό, να βρουν έννομη λύση εκ των υστέρων  για να καλύψουν τα κενά τους.
Επειδή ζούμε σ΄ αυτή τη χώρα, που μοναδικό στόχο έχει την εξάντληση των πολιτών της, που κατασκευάζει νόμους, τους ψηφίζει με τη μορφή του κατεπείγοντος (συνήθως τις νύχτες ή τα καλοκαίρια), δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση αν γίνει κάτι τέτοιο και στην περίπτωση μας.
Ξέρουμε ότι οι συμβάσεις τους για την παραχώρηση των εθνικών μας δρόμων έχουν ήδη καταρρεύσει και προσπαθούν, με όχημα εσάς, να βρουν άλλοθι πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ είναι εκείνο, που φταίει για την κατάρρευση των συμβάσεων τους. Μεγάλη τιμή μας!
Αν πάλι προσπαθείτε να μας τρομοκρατήσετε, δυστυχώς έχετε αποτύχει.

Οι φωτογραφίες τους δεν μας τρομάζουν και όποιους νόμους και να κατασκευάσουν στα μέτρα τους, θα είμαστε απέναντί τους.
Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, θα πρέπει να πείτε στα αφεντικά σας, που τόσο προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε νέοι κομματικοποιημένοι και μάλιστα τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ότι κάνουν λάθος:
Δεν είμαστε όλοι νέοι.
Δεν είμαστε κομματικοποιημένοι.
Δεν είμαστε από αυτούς που πήραν τις μίζες και κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
Δεν είμαστε από αυτούς που κατέστρεψαν την χώρα και ακόμα διδάσκουν οικονομία στα πανεπιστήμια με παχυλό μισθό.

Είμαστε από αυτούς που τους περικόπηκε ο μισθός μας, το δώρο μας, τα επιδόματά μας, που χειροτερεύει η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, η εκπαίδευση των παιδιών μας...
Είμαστε αυτοί που νιώθουμε ότι αυτό το κράτος, που περιθάλπει κλέφτες και ρίχνει χημικά σε συνταξιούχους, δεν είναι δυνατόν να φροντίσει το δίκιο μας...

Ναι Κράτος...διεκδικούμε το δίκιο μας μόνοι μας.
Δεν σε εμπιστευόμαστε και μας αποδεικνύεις συνεχώς, πως καλά κάνουμε.

Αγαπητοί μου Βασίλη και Δημήτρη, γλυκύτατέ μου Μπάμπη, θα πρέπει να πείτε στα αφεντικά σας πως το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, γιατί ο κόσμος σπρώχνοντας τη μπάρα στα διόδια, σπρώχνει από πάνω του την αδικία και εκτονώνει μέρος της καθημερινής του αγανάκτησής του για τις δικές τους και τις δικές σας πομπές.
Μην προσπαθείτε να αποδείξετε ότι μερικοί νέοι αριστεροί και ακροδεξιοί που τσακώνονται, είναι το κίνημα των διοδίων.
Το κίνημα των διοδίων είναι απλοί καθημερινοί άνθρωποι.
Το κίνημα των διοδίων το “δημιουργήσατε” εσείς!
Εσείς μας κάνατε να σπρώξουμε την μπάρα και τώρα σας διαβεβαιώνουμε ότι όσο και να προσπαθείτε να μας ρίξετε τα βάρη των άστοχων συμβάσεων και των επιλογών σας, όσο και να μας τρομοκρατείτε με πρόστιμα και διαταγές πληρωμών, είναι ήδη πολύ αργά.

Και θα το δείτε.

Φιλικά,
Ιωάννα Γερμανού
Κάτοικος Δήμου Ωρωπού (που παρεμπιπτόντως «φιλοξενεί» 8 σταθμούς διοδίων στο εσωτερικό του)
5/1/2011

Υ.Γ. Την Κυριακή 9/1/11 στις 15:00 θα ανοίξουμε τα διόδια.
Θα φοράμε όλοι τα καλά μας για να βγούμε ωραίοι στις φωτογραφίες που απειλείτε ότι θα μας στείλουν.

ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΑΜΠΟΥΚΗ

ΧΑΡΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ 
Όπως από την αρχή λειτουργίας αυτού του blog έχουμε δηλώσει, αφ΄ ενός μεν προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί στις κρίσεις μας, αφ΄ ετέρου αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
Από λαθεμένη πληροφόρηση φίλου και με ευθύνη δικιά μας που δεν πραγματοποιήσαμε έρευνα να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες, επιτεθήκαμε ΑΔΙΚΑ στον Υπουργό Επικρατείας κ. Παμπούκη, για δήθεν δήλωσή του, που ποτέ δεν έκανε.
Συγκεκριμένα αποδώσαμε στον κ. Παμπούκη δήλωση του κ. Ρέππα για "τζαμπατζήδες" του Κινήματος "Δεν πληρώνω" και αναφερθήκαμε επικριτικά γι΄ αυτόν.
Ζητάμε συγνώμη από τον κ. Υπουργό και ανακαλούμε κάθε χαρακτηρισμό που αφορά το πρόσωπό του.
Υ.Γ. 1 Τιμά ιδιαίτερα τον κ. Παμπούκη το γεγονός ότι το γραφείο του επικοινώνησε με τον διαχειριστή του blog ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ, όπως θα ήταν φυσικό, αλλά για να του γνωρίσει ότι ποτέ δεν έκανε τέτοια δήλωση.
Υ.Γ. 2 Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποσύρθηκε, αλλά θα επανέρθουμε όσον αφορά τον κ. Ρέππα.